Jeg er her for å bli

Min stemme hører du gjennom mine klær.

Skredder og designer

Hva betyr Bemaneh?
Det er et afghansk navn og betyr værende, eller her for å bli. Jeg ble veldig fascinert av dette navnet da det er navnet til bestemoren min. Hun har vært gjennom noen tøffe tider og har fremdeles klart å komme seg på bena igjen og fortsette livet. Det var bestemoren min som lærte meg å sy og klippe, og hun har vært en veldig tålmodig lærer.


Mitt navn er Sonja Feyzi Rahimi. Min motereise startet allerede da jeg var et barn. Det var under Talibans regime og alle barnehager, skoler og universiteter ble stengt og lagt ned. Av den grunn kunne ikke familien min sende meg til barnehagen. Isteden ble jeg sendt til min mors tante. Der ble det sydd klær til alle anledninger, blant annet brudekjoler. Siden de alle var kvinner, og dermed ikke kunne gå selv til butikken for å handle tråd og lignende, var det jeg som ble sendt av gårde, da det var mindre problematisk. Det var så fascinerende å følge med. De fargerike plaggene, perlene, hvordan de klippet stoffet. Jeg ville prøve å gjøre det selv, men jeg fikk ikke lov fordi jeg var et barn. Jeg sa til meg selv at dette er det jeg vil drive med resten av livet mitt, uansett hva. Ettersom jeg er en kreativ sjel var det ikke vanskelig å ta det valget.
Men jeg turte aldri å starte ut av frykt. Likevel bestemte jeg meg for å lære meg å sy. Jo mer jeg jobbet med det, desto mer ble jeg forelsket i arbeidet mitt. Jeg kunne ikke tenke meg å gjøre noe annet enn dette.
Jeg hadde en visjon om at jeg kom til å nå langt allerede da jeg hadde startet prosjektet mitt. Uten visjonen og målene mine hadde jeg aldri tatt dette valget. Det er viktig å alltid se for deg drømmene dine, slik at det føles bra å ta det neste steget. Og ikke minst: Aldri gi opp! Ingenting skjer over natten. Det kreves hard jobbing, konsentrasjon, tålmodighet og viktigst av alt, kjærlighet for det man gjør. For jeg kjeder meg aldri med det jeg driver med.

Jeg henter som oftest inspirasjonen min fra Afghanistan, fordi jeg elsker de tradisjonelle klærne våre, de ulike håndarbeidene og de fargerike plaggene. Jeg kan ikke nevne kun én ting som inspirerer meg, jeg blir inspirert av alt. Siden jeg har ADHD er hodet mitt er ofte overalt når det kommer til inspirasjon, men jeg er mest glad i håndarbeid. Da har jeg muligheten til å jobbe mer detaljert og kunne føle selve arbeidet. Da er jeg på mitt mest inspirerte. Derfor vil jeg alltid inkludere noe håndarbeid i plaggene mine.

Fokuset mitt er å få øst til å møte vest, og å kombinere disse to. Samtidig vil jeg vise at Afghanistan ikke bare er et krigsherjet land, men at Afghanistan har så mye mer å by på. Den fargerike moten, den flotte naturen, den gode maten. Ikke minst gjestfrie folk med smilende ansikter, for selv om de har gått gjennom årevis med krig og fattigdom, har de fortsatt en håpefull sjel.


What does the name Bemaneh mean?
It´s an Afghan name, which means ‘staying’ or ‘here to stay’. I became very fascinated by the name because it is the name of my grandmother. She has been through some very difficult times, but has still managed to get back on her feet and get on with her life. It was my grandmother who taught me to sew, and she has been a very patient teacher.

My name is Sonja Feyzi Rahimi. My fashion journey began when I was just a child. It was during the regime of Taliban, and all the daycares, schools and universities was shut down. Because of this I couldn´t attend daycare, so I was sent to my mother’s aunt. There it was sewn clothes for all occasions, including wedding dresses. Since they were all women and thus could not go out to shop for themselves, I was the one who was sent to shop because it was less problematic. It was so fascinating to follow the process. The colorful garments, the pearls, how they cut the fabric. I wanted to try to do it myself, but I was not allowed because I was a child. I told myself that this is what I want to the rest of my life, no matter what. As I am a creative soul, it was not difficult to make that choice.
But I never dared to start out of fear. Anyway, I decided to teach how to sew. The more I worked with it, the more I fell in love with my work. I could not imagine doing anything else but this.

I had a vision that I was going places already when I had started my project. Without my vision and my goals, I had never taken this choice. It´s important to always imagine your dreams so it feels good to take the next step. And last, but not least: Never give up! Nothing happens overnight. Hard work, concentration, patience, and most importantly, the love for what you do. Because I´m never bored with what I´m doing.

I usually get my inspiration from Afghanistan, because I love out traditional clothing, the different crafts and the colorful garments. I can´t mention only one thing that inspires me. I´m inspired by everything. Because I have ADHD my head is often all around the place when it comes to inspiration, but I´m most fond of crafts. Then I have the opportunity to work more in detail and feel my actual work. That´s when I´m most inspired. Therefore, I will always include some crafts in my garments.

My focus is to make the East meet the West and combine these two. At the same time, I want to show that Afghanistan is not just a war-torn country, but that Afghanistan has so much more to offer. The colorful fashion, the beautiful nature, the great food. Not least, hospitable people with smiling faces, because even if they have gone through war and poverty for years, they still have a soul of hope.

«Jeg ønsker å vise at Afghanistan ikke bare er et land preget av krig, men at det også byr på yrende kulturliv, fargerik mote og kreative mennesker.»